i ching permainu knyga

Permainų Knyga

“Permainų knyga” parašyta prieš 3000 m. (I Czin; angl. rašoma I Ching, vok. I Ging) priklauso pasaulio literatūros klasikai, ji išversta į daugelį kalbų. Daug prieštaringų nuomonių pasakyta apie šią knygą ir jos kodus. Ji daugialypė: tai literatūros paminklas, filosofinę sistemą aprašantis traktatas, senovėje gyvenusių “tobulai išmintingų žmonių” paslaptingas žinias perteikiantis veikalas (dėl pastarosios priežasties knygą nuo seno ir dabar dar vartoja ir kaip orakulą).

Jau ne pirmą tūkstantį metų knygoje užrašytus permainų kodus bando aiškinti rytų filosofai, o pastaraisiais šimtmečiais ir viso pasaulio tyrėjai. Iš jų paminėtinas vokiečių psichologas Jungas. Vokiečių filosofas ir logikas Leibnizas, dvejetainės kodavimo sistemos atradėjas, perskaitęs “Permainų knygą”, teigė, kad joje užrašyta jo atrastoji dvejetainė sistema. Knygą bandoma aiškinti remiantis ir šiuolaikinio mokslo pasiekimais. Atkreipiamas dėmesys, kad knygos ženklų (heksagramų) skaičius (64) sutampa su genetinio kodo žodžių skaičiumi.

Pagrindiniai permainų knygos principai

Visos realiame pasaulyje vykstančios permainos (kitimai, procesai) užkoduotos 64 paslaptingos reikšmės ženklais (heksagramomis). Jie susideda iš dviejų rūšių paprasčiausių elementų, žymimų pertraukta ir ištisine linija. Pagal Rytų tradiciją jie vadinami Jin (nutrūkstanti linija) ir Jan (ištisinė linija) vardais (Leibnizas pagal savo dvejetainę sistemą juos aiškino kaip 0 ir 1). Ženklai Jin ir Jan Rytų filosofijoje žinomi nuo seno. Tai dvi priešybės: Jan – tai šviesa, gėrio jėga; Jin – tamsa, blogio jėga. Kiekvienas sudėtinis kodas susideda iš šešių Jin ir Jan derinio. Pagal skaičių “6” tokie deriniai vadinami heksagramomis. Jų, kaip jau sakyta, yra 64. Kiekvienas derinys turi vardą, žymintį kokią nors tikrovės situaciją.

I Ching Permainų Knygoje heksagramos išdėstytos tam tikra tvarka. Knygos aiškintojai dar išskiria du kodų lygius. Imant Jin ir Jan derinius po du, gaunami keturi tarpiniai kodai, imant derinius po tris, sudaromi aštuoni tarpiniai kodai. Visi išvardinti kodo lygmenys susieti į sistemą (sudėtingą kodą) tam tikru būdu taip, kad tas kodas aprašytų visą tikrovę (“dangų ir žemę”) ir joje vykstančias permainas. Suprasti šį kodą reikštų pažinti visą pasaulį, tikrovę ir jos permainas, visa kas yra, kas vyksta ir kodėl. Kaip jau buvo minėta, daug didžiųjų protų bandė aiškinti knygos kodus. Nėra žinių apie tai, kad kam nors būtų pavykę juos iki galo suprasti. Pats Konfucijus, būdamas jau 70 metų, yra pasakęs, kad jeigu jam dar būtų lemta gyventi 50 metų, jis visus juos paskirtų “Permainų knygai” skaityti. Tačiau įvairūs knygos aiškintojai per daugiau kaip du tūkstančius metų yra palikę vertingų žinių, kaip reikėtų suprasti knygos kodus.

Tikrasis būrimo procesas, naudojant Permainų knygą, yra labai sudėtingas ir yra susijęs su būtinybe atlikti sunkius ritualus. Pavyzdžiui, pradžiai Jums prireiktų didelio raguoto gyvulio kaulo ir didelio įkaitinto akmens, arba vėžlio kiauto ir kinietiškų hieroglifų išmanymo, arba, jei Jūs neturite nei to nei kito, tiks ir 50 paprastosios kraujažolės kotelių bei prireiks rankų miklumo. Tačiau, jei Jūs po ranka neturite šių daiktų, nenusiminkite. Yra ir kitų, daug paprastesnių permainų knygos būrimo būdų.

Pavyzdžiui, galima burtis, naudojant monetas. Prireiks 18 vienetų. Geriau, kad jos būtų kuo naujesnes. Po būrimo monetas reiktų sudėti į maišelį ir naudoti kitą kartą buriantis.

Taip pat yra labai modernus būrimo būdas, kuriame naudojamos tik trys monetos, tačiau jis praktiškai yra nepatikimas ir nenusipelno jokio pasitikėjimo bei neturi nieko bendro su tikru būrimu.

būrimas - trys monetos (permainų knyga)
permainų knyga - heksagramos