i ching permainu knyga

Heksagramų Reikšmės

Šiame puslapyje pateikiamos “I Ching” permainų knygos heksagramos reikšmės (atvaizdas ir aprašymas). Permainų knyga, yra senovinis kinų tekstas, aprašantis sudėtingus būrimo procesus. Jame yra 64 heksagramos, arba šešių eilučių figūros, kuriomis vaizduojamos įvairios situacijos. Kiekvieną heksagramą sudaro dvi trigramos, t. y. trijų linijų figūros, kurios atspindi skirtingus situacijos aspektus. Heksagramas galima skaityti įvairiais būdais, ir kiekviena iš jų turi savo unikalią reikšmę. Heksagramos eilutes taip pat galima skaityti įvairiais būdais, kad būtų suteikta papildomos informacijos apie situaciją. Permainų Knyga yra sudėtingas tekstas, kurį įvaldyti gali užtrukti ne vienerius metus, tačiau jis yra galingas įrankis praeičiai, dabarčiai ir ateičiai suprasti.

1. Kūryba

permainų knyga - heksagrama 1 (kūryba)

permainų knyga – heksagrama 1 (kūryba)

Simbolis susideda iš šešių jan linijų. Geras ženklas. Tai vyriška heksagrama, tinkanti balandžio mėnesiui ir išreiškianti pavasario viltis. Tačiau tene apsvaigsta galva! Dabar Jūs kalno viršūnėje ir nusileisti žemyn neturite galimybės. Taigi, kol esate viršuje, būkite budrus ir apdairus. Ne vėliau kaip po šešių mėnesių laukite didelių permainų. Laikas palankus visiems Jūsų sumanymams. Asmeniniame gyvenime Jūs tvirtai neapsisprendęs, o reikia aiškumo. Jeigu Jūsų noras protingas ir kuklus, tai jis tikrai įgyvendinamas. Kažkas norėtų Jums sukliudyti, bet jeigu būsite atkaklus ir ryžtingas, sėkmė Jūsų rankose. Išbandymą Jūs ištversite.

2. Išpildymas

permainų knyga - heksagrama 2 (išsipildymas)

permainų knyga – heksagrama 2 (išsipildymas)

Dievai pažadino motiną žemę. Uoliai dirbkite, ir po dviejų mėnesių Jūsų pastangos bus apvainikuotos didelės sėkmės. Jūs kultūringas ir žinių trokštantis žmogus, su meile žiūrite net į mažiausius savo darbo vaisius. Labai prisirišęs prie motinos. Dabar ne metas savanaudiškumui, todėl negalvokite tiek daug apie materialinę naudą. Jūsų noras išsipildys, nors ne iš karto. Artimiausiu laiku nerekomenduotina keliauti – nei vienam, nei su kuo nors kitu. Greitai Jūsų aplinkoje pasirodys žmogus, kuris labai domisi Jumis.

3. Pradiniai sunkumai

permainų knyga - heksagrama 3 (pradiniai sunkumai)

permainų knyga – heksagrama 3 (pradiniai sunkumai)

Viena iš pačių nelaimingiausių kombinacijų. Viskas, ko tiktai imsitės, kris iš rankų. Rezultatų nesitikėkite. Nelieka nieko kito, kaip laukti palankesnio meto. Mažų mažiausiai tris mėnesius gyvensite uždarą gyvenimą, tačiau tai, žinoma, nereiškia, kad šiuo metu negalima kurti ateities planų. Būkite kantrus, įsiklausykite į moters patarimus. Apie sėkmę, pasisekimą darbe šiuo momentu negali būti nė kalbos.

4. Jaunystės klaidos

permainų knyga - heksagrama 4 (jaunystes klaidos)

permainų knyga – heksagrama 4 (jaunystes klaidos)

Dabar visa aplinkui Jūs matote tarsi pro miglą, tačiau netrukus ji išsisklaidys ir pasaulį vėl išvysite visu ryškumu. Kadangi šiuo metu Jūsų nervai gerokai pašliję, venkite skubotų sprendimų. Jeigu vis dėlto norite ko nors siekti, nesibaidykite viršininkų patarimų, įsigilinkite į juos: greitai viskas pasikeis. Nenusiminkite. Daugiau laiko skirkite vaikams. Nauji planai, naujos perspektyvos jau ryškėja, tačiau naujos meilės nei arti, nei toli nematyti. Sukoncentruokite valią, kad įgyvendintumėte vieną vienintelį norą.

5. Laukimas

permainų knyga - heksagrama 5 (laukimas)

permainų knyga – heksagrama 5 (laukimas)

Laukite ir kaupkite jėgas, nes labai greitai Jums jų prireiks: ateis pavasaris, nutirps sniegas – ir vėl pražys gėlės. Pernelyg skuboti veiksmai šiuo metu gali tiktai pakenkti. Dar truputėlį palaukite, porą mėnesių, kol nepasirodys žmogus, kuris Jums taip padės, kaip nė nesitikite. Jeigu Jūs dabar imsitės rimtai ir energingai planuoti tolimesnius veiksmus, tai pagalbos ir patarimo sulauksite dar greičiau. Jūsų materialinė padėtis staigiai pagerės. Galimas dalykas, kad Jums pradės patikti vyresnis už Jus žmogus. Stenkitės, kad tai labai nekristų į akis. Jūsų noras išsipildys, jeigu veiksite tikslingai ir pakankamai atsargiai.

6. Konfliktas

permainų knyga - heksagrama 6 (konfliktas)

permainų knyga – heksagrama 6 (konfliktas)

Jūs jaučiate disharmoniją. Bręsta konfliktas. Elkitės kukliai, tvardykitės: jeigu Jums mes pirštinę, nepakelkite jos. Stenkitės pamažinti savo reikalavimus, vienas nesivelkite į jokius reikalus, kol aplinkybės nepasikeis į gerąją pusę. Ir, priešingai, drauge su kuo nors kitu imsitės darbo. Tegu visa teka savo vaga, tuomet ateis taika ir ramybė, ir Jūs dar kartą įsitikinsite, jog gyvenimo problemos ne vien slegia, bet ir moko.

7. Kariuomenė

permainų knyga - heksagrama 7 (kariuomenė)

permainų knyga – heksagrama 7 (kariuomenė)

Ši heksagrama simbolizuoja sąmoningą atsiskyrimą. Jūsų dabartinė būsena kaip generolo, svarstančio kada geriau pradėti puolimą. Būkite atsargus, sąjungininkais pasirinkite gerų polinkių žmones. Nors šiuo momentu Jus ir lydi sėkmė, nepamirškite, kad atsarga gėdos nedaro. Jūs gausite netikėtą žinią, o galbūt Jus aplankys nelauktas svečias. Dabartinis metas Jums kupinas romantikos, kas, beje, gali pasitarnauti, kad susivaidytumėte su artimu žmogumi. Ateities dalykus planuokite stropiai ir apgalvotai.

8. Suartėjimas

permainų knyga - heksagrama 8 (suartėjimas)

permainų knyga – heksagrama 8 (suartėjimas)

Blogiausia jau praeityje, tačiau sunkių problemų dar turite. Darbuose Jus lydės sėkmė, jeigu bendradarbiausite su kitais žmonėmis. Būkite ištikimas, neišsisukinėkite nuo savo pareigų. Mylintis vienas kitą reikalingi abipusės pagarbos ir supratimo lygiai taip pat, kaip mokytojas ir mokinys. Ar išsipildys Jūsų norai, labai priklausys nuo to, kaip Jūs pasinaudosite viršininkų ir draugų patarimais. Azartiniams žaidimams laikas netinkamas.

9. Auklėjimas

permainų knyga - heksagrama 9 (auklėjimas)

permainų knyga – heksagrama 9 (auklėjimas)

Šiuo metu sėkmė Jūsų nelydi, tačiau nereikia pamiršti, kad naktis tamsiausia būna prieš aušrą. Jūsų padėtis neaiški, jums ji nepaklūsta, bet ši būsena laikina. Įvykiai, kurie pasuks į gerąją pusę, jau artėja. O kol kas – turėkite kantrybės, laukite. Aplinkiniai Jus įprato laikyti žmogumi, kuriam pinigai patys į kišenę byra. Būkite apdairus, dėl smulkmenų nesikivirčykite su draugais ir pažįstamais, nepersistenkite darbe, kad nenusialintumėte. Po trijų mėnesių pinigai iš tikrųjų pradės byrėti Jums į kišenę.

10. Puolimas

permainų knyga - heksagrama 10 (puolimas)

permainų knyga – heksagrama 10 (puolimas)

Šiuo metu Jūs privalote būti ypač mandagus, draugiškas ir santūrus. Susikaupkite ir iš esmės apgalvokite savo padėtį. Kokiu nors būdu pagerbkite savo viršininkus – šiuo metu tai būtų naudinga. Susilauksite netikėto įvykio, kuris suteiks Jums labai daug džiaugsmo. Flirtui nepalankus metas. Moterys, bendraudamos su nepakankamai gerai pažįstamais vyriškiais, turi būti ypač atsargios. Tai periodas, kai pretenzijas gyvenimui reikia sumažinti iki minimumo.

11. Aušra

permainų knyga - heksagrama 11 (aušra)

permainų knyga – heksagrama 11 (aušra)

Dabar, kai laimė Jums šypsosi ir Jūs sėkmingai kopiate karjeros laiptais, būtent dabar pagalvokite apie draugus. Sykiu nebūkite lengvabūdis ir aplaidus. Jeigu norite, kad Jums kuo ilgiau gerai sektųsi, ieškokite sėkmės ir kitose srityse. Jūsų noras išsipildys, tiktai dirbtinai to neskatinkite. Šiuo metu Jūs linkęs švaistyti pinigus: susivaldykite, prisilaikykite, nepamirškite savo finansinių galimybių.

12. Kritimas

permainų knyga - heksagrama 12 (kritimas)

permainų knyga – heksagrama 12 (kritimas)

Jums daug kas neaišku, jaudina visuomeninio gyvenimo problemos. Prie Jūsų limpa Jūsų dėmesio neverti žmonės. Būkite atsargus ir apdairus, nesiimkite nieko esminio. Aplinkiniai nesupranta Jūsų: dėl to neturėdamas pakankamo pagrindo pyksitės su vienu iš draugų. Jūsų noras išsipildys aštuoniasdešimt procentų ir ne iš karto. Dažniau pagalvokite apie savo piniginę. Įsiklausykite į vadovybės patarimus, tačiau sprendimus priimkite savarankiškai. Padėtis pasikeis greitai.

13. Vienaminčiai

permainų knyga - heksagrama 13 (vienaminčiai)

permainų knyga – heksagrama 13 (vienaminčiai)

Kur beatsidurtumėt, pateksite į puikią draugiją. Galite drąsiai pradėti kovą, siekdamas aukštų tikslų: Jus palaiko žmogus, kurio paramos Jūs nesitikėjot. Labai greitai Jūsų reikalai pasitaisys. Jūs truputėlį nepasitikintis ir neramus. Tai lengvo streso, kurį išgyvenate, padarinys. Nepaisant to, Jūsų troškimas išsipildys ar ne – priklausys nuo to, kaip rimtai priimsite vyresniųjų Jums teikiamą pagalbą.

14. Didybė

permainų knyga - heksagrama 14 (didybė)

permainų knyga – heksagrama 14 (didybė)

Saulė šviečia itin ryškiai. Vadinasi, Jūs jaučiatės visiškai laisvas, be to, esate pakankamai turtingas, kalbant ne tik apie materialiuosius dalykus bet ir dvasinius. Sutelkite valią, kad išsipildytų tie norai, nuo kurių priklauso reikalų sėkmė. Nors šis periodas Jums palankus, pasistenkite nepervargti, neišleisti iš akių svarbiausio tikslo, ir smarkiai nekeisti planų. Nešvaistykite pinigų.

15. Susitaikymas

permainų knyga - heksagrama 15 (susitaikymas)

permainų knyga – heksagrama 15 (susitaikymas)

Prie žemės nusviro apsnigta medžio šaka, bet greitai ji išsities ir vėl bus kaip buvusi. Aplinkybės šiuo metu, galima sakyti, tiktai “vidutiniškai palankios”. Jeigu Jūsų elgesys šiuo metu bus santūrus ir kuklus, po kurio laiko Jūs tapsite padėties šeimininku. Šiuo metu dėl kelių priežasčių, tarp jų ir finansinių, Jūs esate kiek sutrikęs, neramus, tačiau nesibaiminkite, netrukus viskas pasikeis į gerąją pusę. Jeigu neatsisakysite kitų pagalbos, Jūsų noras išsipildys. Ateityje finansiniai reikalai pasitaisys.

16. Laisvė

permainų knyga - heksagrama 16 (laisvė)

permainų knyga – heksagrama 16 (laisvė)

Jūsų saulutė tuojau patekės, sėkmė artėja, Jūs taip ilgai jos laukėte. Laikas palankus visokiom linksmybėms, svarbu – nepasinerti į jas be saiko. Būkite pasirengęs sėkmei, kuri netrukus Jus aplankys. Laimė Jus lydės įgyvendinant naujus sumanymus ir žaidimuose. Žengdamas sėkmės keliu, nepamirškite žvilgtelėt po kojomis, kad nepaskęstumėte smulkmenose ir netaptumėte vertelga. Noras netrukus išsipildys, bet reikia truputėlį luktelėti. Būkite atsargus, neeikvokite daugiau nei gaunate.

17. Pasekėjas

permainų knyga - heksagrama 17 (pasekėjas)

permainų knyga – heksagrama 17 (pasekėjas)

Laikas labiau tinkamas valdymo apimčiai mažinti, nei šalininkams verbuoti. Būkite ištikimas savo principams netgi tuo atveju, jeigu Jūsų tikslai pasikeistų. Kol kas tenkinkitės mažomis pergalėmis ir maža sėkme, – jos būtinai atneš didesnių. Plaukite pasroviui, o ne prieš srovę, ir viskas bus gerai. Jūsų noras išsipildys su tam tikromis sąlygomis, tačiau būkite pasirengęs dideliems gyvenimo pasikeitimams.

18. Sugriauto pataisymas

permainų knyga - heksagrama 18 (sugriauto pataisymas)

permainų knyga – heksagrama 18 (sugriauto pataisymas)

Būkite pasirengęs nemaloniam siurprizui. Pasistenkite protingai ir detaliai apsvarstyti reikalų būklę. Galimas dalykas, Jums teks pakeisti darbą ir gyvenamąją vietą. Šiuo metu Jūs privalote būti ypatingai atidus, neleisti, kad svarbūs dalykai vyktų už Jūsų įtakos ribų. Kruopščiai apgalvokite visus veiksmus, ir tada sulauksite paramos iš ten, iš kur mažiausiai jos tikitės. Troškimai išsipildys, bet ne taip greitai, kaip Jūs norėtumėte. Gerai apgalvokite ir išanalizuokite, kaip įgyvendinsite savo planus ir, jeigu viskas gerai seksis, nepamirškite pagelbėti kitiems.

19. Priartėjimas

permainų knyga - heksagrama 19 (priartėjimas)

permainų knyga – heksagrama 19 (priartėjimas)

Ko dabar besiimtumėte, viskas Jums seksis. Ir kuo bus geresni rezultatai, juo palankiau susiklostys aplinkybės. Artėja toks periodas, kurio metu galite tikėtis didelės sėkmės daugelyje savo darbo ir veiklos sferų. Ryžtingai siekite užsibrėžtų tikslų, kartu elkitės atsargiai, kad nieko neįžeistumėte, nenuskriaustumėte ir nesukeltumėte pavydo. Pasikeis Jūsų santykiai su vienu artimu žmogumi.

20. Apmąstymas

permainų knyga - heksagrama 20 (apmąstymas)

permainų knyga – heksagrama 20 (apmąstymas)

Jūs tapsite kitų žmonių asmeninio gyvenimo permainų ir pasikeitimų dalyviu. Kruopščiai analizuokite ir vertinkite įvykius. Jums privalu būti padėties šeimininku. Palaipsniui taip atsitiks dėl dabartinės Jūsų padėties. Jūs galite netekti draugo. Greitai Jūs padarysite kažką tokio, kas nustebins ne tik Jūsų pažįstamus, bet, ko gero, ir Jus patį. Jūsų santykiai su aplinkiniais yra netikę, dėl to iškylančios problemos gali kliudyti išsipildyti Jūsų troškimams, tad santykius būtina išsiaiškinti. Būkite apdairesnis. Pernelyg išlaidaujate.

21. Sukąsti dantys

permainų knyga - heksagrama 21 (sukąsti dantys)

permainų knyga – heksagrama 21 (sukąsti dantys)

Jūs kankinatės, jaučiatės nelaimingas. Pabandykite imtis naujo darbo, ir Jūsų aplinkybės pagerės. Sąžiningas darbas ne iš karto, bet atneš Jums labai didelę sėkmę. Jūs laikote save neteisybės auka. Jeigu visą laiką galvosite, kaip tai galėjo atsitikti, nuo to reikalai nepagerės. Matyt, padarėte klaidą, vieną iš tos begalybės klaidų, kurias daro ir kiti. Daugiau vyriškumo, tegu tai, kas atsitiko, bus Jums pamoka ateičiai. O kai dėl Jūsų noro, tai juo kažkas jau rūpinasi. Būkite protingas, ramiai laukite, tuomet greitai viskas pasikeis į gerąją pusę.

22. Papuošalas

permainų knyga - heksagrama 22 (papuošalas)

permainų knyga – heksagrama 22 (papuošalas)

Ši heksagrama tiktai su teatru susijusiems reikalams. Ji rodo, kad Jūs slepiate savo tikrąjį veidą ir kad Jus supantys žmonės taip pat elgiasi nepakankamai nuoširdžiai ir garbingai. Meilės reikalai šiuo metu gerokai problemiški. Tam tikri laimėjimai galimi šou biznyje. Troškimai išsipildys vėliau. Susitaikykite su gyvenimu tokiu, koks jis yra, ir mokykitės iš jo.

23. Sugriovimas

permainų knyga - heksagrama 23 (sugriovimas)

permainų knyga – heksagrama 23 (sugriovimas)

Artimiausiu metu Jūsų laukia didelės permainos. Dabar nepradėkite jokio naujo darbo, Jums negalima patekti į kvailą padėtį. Galimas dalykas, kažkas Jus šmeižia, skleidžia gandus. Jūsų noras išsipildys kiek vėliau. Nesibaiminkite, jeigu kokiu nors momentu paaiškės, jog neverta tikėtis draugų paramos. Būkite atsargus bendradarbiaudamas su veidmainiškais kitos lyties atstovais.

24. Sugrįžimas

permainų knyga - heksagrama 24 (sugrįžimas)

permainų knyga – heksagrama 24 (sugrįžimas)

Jums atrodo, jos susidariusios aplinkybės visiškai įklampino, dėl to smarkiai nervinatės. Tačiau trukdymai nereikšmingi ir Jūs labai greitai su jais susidorosite, jeigu įtemptai ir sąžiningai dirbsite. Tam tikras labai apibrėžtas laikas – gal septynios dienos, gal septynios savaitės, o gal septyni mėnesiai – Jums bus lemtingas. Atrodo, Jūs ir patys jaučiate, kad esate ties rimtu savo likimo permainų slenksčiu. Ir iš tiesų taip yra. Dar truputį palūkėkite, ir viskas bus gerai. Pamažėle kaupkite centą po cento. Nauju keliu žengsite ryžtingai ir nesulaikomai.

25. Tobulybė

permainų knyga - heksagrama 25 (tobulybė)

permainų knyga – heksagrama 25 (tobulybė)

Viešpatauja aiškumo ir paprastumo vienybė, kuri atneš Jums naudos, jeigu garbingas užmačias įgyvendinsite garbingomis priemonėmis. Didžiausio aktyvumo laikas dar neatėjo. Likimas greitai Jums nusišypsos, tačiau tiktai tuo atveju, jei mokėsite kantriai laukti. Kartais Jūs pernelyg susirūpinęs meilės reikalais, bet nesijaudinkite: visi Jūsų troškimai išsipildys laiku.

26. Auklėjimas didingumu

permainų knyga - heksagrama 26 (auklėjimas didingumu)

permainų knyga – heksagrama 26 (auklėjimas didingumu)

Neeikvokite be reikalo jėgų, Jūsų gyvenime prasidėjo “pauzė”. Laukite, kol ji praeis, nešvaistykite energijos niekams, netrukus galėsite ją panaudoti naudingiau ir maloniau. Norai išsipildys, bet tik tuo atveju, jei kartelę kilstelėjote ne per aukštai. Paramos susilauksite iš tų, kurie jau yra susidūrę su tokiomis problemomis kaip Jūs. Nebandykite eigos greitinti jėga – galite susilaukti atvirkščio rezultato.

27. Maistas

permainų knyga - heksagrama 27 (maistas)

permainų knyga – heksagrama 27 (maistas)

Jūs labai daug kalbate ir labai daug valgote. Neapkalbinėkite kitų, tuo Jūs kenkiate ne tik jiems, bet ir sau. Troškimas kurį turite galvoje išsipildys, bet galbūt šiek tiek kitaip, negu Jums norėtųsi. Liaukitės keiksnojęs likimą, nes tai neturi jokios prasmės. Artimiausiu metu skirkite daugiau dėmesio sau. Jums tikrai nepakenktų nueiti pas gydytoją: būkite pasirengęs greitoms permainoms.

28. Sumanumas

permainų knyga - heksagrama 28 (sumanumas)

permainų knyga – heksagrama 28 (sumanumas)

Jūs jaučiatės esąs labai laimingas. Reikėtų Jums susivaldyti, nes Jūsų temperamentas, tuo atveju jeigu duosit jam valią, gali pakenkti ir Jums, ir kitiems. Nebūkite toks savimi pasitikintis: Jūsų samprotavimai šiuo metu nėra patys teisingiausi. Per jėgą nesistenkite patirti sėkmės. Susikaupkite ir pamąstykite apie savo reikalus. Savo ūmumu stenkitės neįžeisti kitų.

29. Pasikartojantis pavojus

permainų knyga - heksagrama 29 (pasikartojantis pavojus)

permainų knyga – heksagrama 29 (pasikartojantis pavojus)

Viena iš keturių blogiausių kombinacijų. Šiuo metu Jūs turite daug praradimų ir nuostolių. Viena, ką dabar galite padaryti, tai pagal galimybes kiek nors apmažinti likimo smūgius. Turėkite kantrybės ir laukite, kada likimo deivė vėl atsisuks į Jus. Laiko Jūs turite, imkitės mokslo darbų. Po dviejų, blogiausiu atveju po penkių mėnesių padėtis turėtų keistis į gerąją pusę. Iki to laiko stenkitės laikytis ramiai, nepraraskite nuotaikos. Šiuo metu savianalizė ir blaivus padėties vertinimas daug vertingiau negu beviltiška kova su likimu.

30. Šviesa

permainų knyga - heksagrama 30 (šviesa)

permainų knyga – heksagrama 30 (šviesa)

Išoriškai viskas atrodo puikiai, tačiau iš tikrųjų yra ne taip. Jūs iliuzijų nelaisvėje, o gal dar blogiau – tyčia save apgaudinėjate. Paklausykite draugo patarimų. Likimas šiuo metu Jums palankus, tačiau toks įspūdis apgaulingas. Jūs galite suklysti ir pridaryti nuostolių, jeigu pasikliausite tiktai fortūna. Jūsų noras išsipildys vyresnio už Jus žmogaus dėka. Veikloje, susijusioje su kūryba ar tarpininkavimu, galima didelė sėkmė. Paklausykite, ką kalba žmonės.

31. Sąveika

permainų knyga - heksagrama 31 (sąveika)

permainų knyga – heksagrama 31 (sąveika)

Tokią dvasinę būseną, kokią dabar jaučiate, paprastai lydi sėkmė. Jūsų jausmai harmoningi. Artinasi keletas netikėtų ir labai Jums naudingų įvykių, beveik kiekviename Jūsų žingsnyje – laimė. Realūs rezultatai prašoks netgi geriausius lūkesčius, o tai Jūsų sielai suteiks neregėtos ramybės. Vienintelis “negerumas” po daugybės malonių sukrėtimų – reikia, kad ir neilgam pamiršti visus reikalus ir pailsėti.

32. Pastovumas

permainų knyga - heksagrama 32 (pastovumas)

permainų knyga – heksagrama 32 (pastovumas)

Jūs persiplėšite, nes norite iš karto judėti dviem kryptimis. Jeigu išlaikysite, tai Jums atneš naudos. Permainų nesiekite, tam nėra geras metas. Jūsų noras išsipildys, jeigu būsite kantrus, turi skirti tam laiko. Nepakenktų dabar imtis savianalizės ir išsiaiškinti tolimesnius planus, ketinimus. Pradėti ką nors nauja momentas šiuo metu tikrai yra ne pats palankiausias.

33. Bėgimas

permainų knyga - heksagrama 33 (bėgimas)

permainų knyga – heksagrama 33 (bėgimas)

Jūs tiktai laimėsite, jeigu šiek tiek pristabdysite save ir nustosite elgtis chaotiškai. Veiklumas šiuo metu naudos neduos. Ši heksagrama palanki įdomiam poilsiui, pasilinksminimams ir ateities planų konsolidavimui. Jų neįgyvendinsite iki šio neapbrėžto laikotarpio pabaigos. Tą metą išnaudokite meditacijai, jums nepakenktų susitvarkyti mintis ir įsiklausyti į savo vidų.

34. Didybės jėga

permainų knyga - heksagrama 34 (didybės jėga)

permainų knyga – heksagrama 34 (didybės jėga)

Į pirmą vietą Jūs veržiatės pernelyg aktyviai, smarkiau, negu šiuo metu Jums naudinga. Jūs pasirengęs sutrypti aplinkinius, o tai, švelniai tariant, jiems nelabai patiktų. Garbės troškimas pats savaime nėra smerktinas, tačiau jos siekti reiktų labai taktiškai. Jūsų noras išsipildys, jeigu elgsitės kiek kukliau. Pasistenkite surasti “aukso vidurį””, tai padaryti nėra paprasta, tačiau itin svarbu išlaikyti pusiausvyrai.

35. Patekėjimas

permainų knyga - heksagrama 35 (patekėjimas)

permainų knyga – heksagrama 35 (patekėjimas)

Sėkmė artinasi. Jūsų laukia teisėta garbė ir pripažinimas. Ateityje sulauksite dar didesnio įvertinimo. Pasitikėkite savo laiminga žvaigžde ir drąsiai ženkite į priekį. Nenuliūskite, kad Jūsų noras išsipildys kiek vėliau. Netikėtai Jūs susitiksite žmogų, kurį labai seniai matėte. Stenkitės neišlaidauti, vėliau toks ekonomiškumas Jums šimteriopai atsilygins.

36. Šviesos užtemimas

permainų knyga - heksagrama 36 (šviesos užtemimas)

permainų knyga – heksagrama 36 (šviesos užtemimas)

Šiuo metu Jus lydi sėkmė, bet savo jėgomis taip nepasikliaukite. Situacija greitai keisis. Veikite apgalvotai ir apdairiai, neįsipainiokite į meilės avantiūras. Iš šalies Jūs atrodote likimo išlepintas, todėl galimas daiktas, aplinkiniai žmonės Jūsų poelgius supranta klaidingai. Tačiau nesibaiminkite, artimiausiu metu viskas susitvarkys. Jūsų noras dabar neišsipildys. Būkite ekonomiškas.

37. Šeima

permainų knyga - heksagrama 37 (šeima)

permainų knyga – heksagrama 37 (šeima)

Jūsų vieta ten, kur traukia širdis. Ten Jūs ir turėsite gerą gyvenimą. Viltys išsipildys padedant kažkam iš šalies. Galimas daiktas, kad Jūs slapta viliatės, jog kitur žolė žalesnė, bet patikėkite, jeigu paliksite savo kraštą, labai greitai įsitikinsite, kad padarėte klaidą. Džiaukitės namų ramybe, šeimos laime, bendraukite su draugais.

38. Disharmonija

permainų knyga - heksagrama 38 (disharmonija)

permainų knyga – heksagrama 38 (disharmonija)

Heksagrama reiškia, kad šiuo metu Jūsų gyvenimas prarado harmoniją. Jums atrodo, kad visi aplinkiniai prie jūsų kimba, nusiteikę priešiškai. Netgi mažiausios smulkmenos Jus išveda iš pusiausvyros. Nusiraminkite, nesinervinkite, padėtis greitai pasitaisys. Bendražygių Jums dabar sunku susirasti. Kažkokia moteris gadina Jūsų sveikatą. Kontroliuokite savo žodžius ir nesiimkite nieko naujo. Šiuo metu ne visi Jūsų interesai atitinka tikruosius Jūsų troškimus.

39. Kliūtys

permainų knyga - heksagrama 39 (kliūtys)

permainų knyga – heksagrama 39 (kliūtys)

Viena iš pačių blogiausių heksagramų. Kuo Jūs labiau stengiatės, tuo daugiau atsiliekate. Sunku pasakyti kodėl, tačiau šiuo metu fortūna Jums visiškai abejinga. Visų geriausia dabar pasinerti į mokslus ar imtis mokslinės veiklos ir taip surasti nusiraminimą. Galimas daiktas, keletas Jūsų draugų išties pagalbos ranką, palaikys Jus. Domėkitės savo išlaidomis, šiuo sunkiu laiku esama pavojaus likti be pragyvenimo lėšų.

40. Išsilaisvinimas

permainų knyga - heksagrama 40 (išsilaisvinimas)

permainų knyga – heksagrama 40 (išsilaisvinimas)

Jūs išgyvenote ilgą neramumų ir nemalonumų periodą. Šis metas baigėsi. Darbą vėl lydės sėkmė. Nedelsdamas pradėkite veikti, antraip galite praleisti progą pasiekti puikių rezultatų. Vienas senas Jūsų noras išsipildys. Naujas – taip pat, bet kiek vėliau. Atsiras naujų draugų. Jeigu išvyksite į kelionę, turėsite didžiulį malonumą. Prasidedantis periodas geras tuo, kad galėsite solidžiai uždirbti.

41. Sumažėjimas

permainų knyga - heksagrama 41 (sumažėjimas)

permainų knyga – heksagrama 41 (sumažėjimas)

Tai, ką Jūs šiandien atiduodate kitiems, likimas Jums rytoj dosniai grąžins šimteriopai. Galbūt dabar Jums atrodo, jog esate labai išlaidus, ar pernelyg dosnus, tačiau šis įspūdis greitai praeis ir Jūs būsite gausiai atlygintas. Laikas apgalvoti ateities planus ir daugiau dėmesio paskirti intelektualinei veiklai. Dauguma Jūsų norų išsipildys, beje, pjausite daugiau negu sėjote, tačiau tai yra užtarnauta.

42. Padidėjimas

permainų knyga - heksagrama 42 (padidėjimas)

permainų knyga – heksagrama 42 (padidėjimas)

Laikas palankus iškilioms asmenybėmis, tačiau jis vaisingas ir kitiems. Bus įgyvendinta, kas sugalvota, bus apmokėta, kas padaryta. Jūs galėsite pagelbėti kitiems. Naujas dalykas, kurį Jums pasiūlys vadovybė, atneš asmeninės naudos. Kažkas pasirengęs Jums pasiūlyti naudingą kontraktą. Troškimas išsipildys padedant viršesniam asmeniui. Artimiausiu metu yra galimybė netikėtai, bet iš esmės pataisyti savo finansinius reikalus.

43. Lūžis

permainų knyga - heksagrama 43 (lūžis)

permainų knyga – heksagrama 43 (lūžis)

Dabartiniu metu Jums sekasi, bet greitai gali atsitikti taip, kad Jūs dėl savo užsispyrimo padarysite klaidą ir atbaidysite nuo savęs tuos, kurie Jums padėdavo. Pats ieškokite su jais kontaktų ir būkite kantresnis bendradarbiaudamas. Galimas daiktas, jog šiuo laiku Jūs pamilsite žmogų, kuriam mažai simpatizavote ir tai, savaime suprantama, turės įtakos Jūsų elgesiui. Neloškite azartinių lošimų.

44. Susitikimas

permainų knyga - heksagrama 44 (susitikimas)

permainų knyga – heksagrama 44 (susitikimas)

Būtų gerai, jeigu šiuo metu Jūsų elgesys būtų santūresnis. Atkreipkite daugiau dėmesio į pasikeitusius santykius su žmonėmis ir stenkitės jų veiksmus vertinti ne taip kritiškai. Troškimams ir viltims išsipildyti trukdo problemos. Būkite ekonomiškas. Turėkite galvoje ir pasirenkite tam, nes greitai atsitiks netikėtinų įvykių, kurie Jums nieko gero nežada.

45. Susijungimas

permainų knyga - heksagrama 45 (susijungimas)

permainų knyga – heksagrama 45 (susijungimas)

Ką šiuo metu padarysite, ko imsitės – viskas duos teigiamų rezultatų. Kažkokia nematoma jėga supaprastins Jūsų santykius su žmonėmis, padės užmegzti naujus glaudžius kontaktus, kurie vienaip ar kitaip Jums bus naudingi. Įdėtas darbas ir pastangos duos vaisių. Jus persekioja moteris, ji nori pastoti Jums kelią, sutrukdyti Jūsų siekimus, nori įeiti į Jūsų gyvenimą. Tačiau Jūsų troškimas išsipildys.

46. Kilimas

permainų knyga - heksagrama 46 (kilimas)

permainų knyga – heksagrama 46 (kilimas)

Tai, ką Jūs darote jau ilgą laiką, pagaliau duos teigiamų rezultatų ir apsimokės. Tiktai reikia dar truputį kantriai ir sąžiningai padirbėti, o tada greitai galima tikėtis aukšto įvertinimo ir atlygio. Drąsūs ir ryžtingi veiksmai šiuo metu daug palankesni negu vilkinantis laukimas. Pasikliaukite savo sveika nuovoka ir intuicija, tuomet tikrai Jūsų troškimas išsipildys. Idėjos, kurias Jūs šiuo metu svarstote, tikriausiai atneš finansinės sėkmės.

47. Išsekimas

permainų knyga - heksagrama 47 (išsekimas)

permainų knyga – heksagrama 47 (išsekimas)

Viena iš keturių blogiausių heksagramų. Šiuo laiku nereikėtų imtis kokios nors veiklos. Susikaupkite ir laukite. Jūsų mintys nepakankamai aiškios. Kažkas iš Jūsų aplinkos, užimantis aukštą postą, išties pagalbos ranką. Paklausykite šio žmogaus patarimų. Savo jėgomis šiuo metu Jūs mažai betikite. Nežiūrėkite į įvykius labai tragiškai, juk ir šis blogas metas praeis ir aplinkybės taps Jums palankesnės.

48. Šulinys

permainų knyga - heksagrama 48 (šulinys)

permainų knyga – heksagrama 48 (šulinys)

Gerai, jeigu Jūs ištiesite kitiems pagalbos ranką, kai paties reikalai ne per geriausiai klostosi. Vėliau įsitikinsite, jog toks bendradarbiavimo būdas labai naudingas. Šiuo metu nėra ko tikėtis, kad vadovybė įvertintų Jūsų gabumus ir galimybes, o tai, žinoma, nėra malonu. Jūs be galo norite, kad aplinkybės pasikeistų, tačiau laikas tam nėra palankus. Kuklūs Jūsų norai gali išsipildyti ir dabar, tačiau dideli – ne. Nors ir keista, Jūsų finansinė padėtis nėra bloga.

49. Permainos

permainų knyga - heksagrama 49 (permainos)

permainų knyga – heksagrama 49 (permainos)

Šalia Jūsų dabar viskas juda, viskas keičiasi, bet pagaliau geri rezultatai pranoks visus Jūsų lūkesčius. Dabartiniu metu Jūs nejaučiate stipraus pasitikėjimo savimi, bet netrukus jis sugrįš. Pajusite naujas perspektyvas, aplinkybės taps palankesnės ir tai taip akivaizdu. Jūs pakeisite savo nesenus planus ir iškeliausite ten, kur anksčiau net nesirengėte. Žaisti Jums dabar sekasi, tačiau valdyti riziką ir turėti saiką yra tikrasis sėkmės garantas.

50. Altorius

permainų knyga - heksagrama 50 (altorius)

permainų knyga – heksagrama 50 (altorius)

Ši heksagrama Jums yra pozityvi, jeigu ryžtingai imsitės lyderio vaidmens. Tam tikrų asmenų Jūsų sėkmė nedžiugina, bet nekreipkite į tai dėmesio. Neapsikraukite ir nežadėkite daugiau negu galite. Stiprų poveikį Jums ir Jūsų santykiams su žmonėmis turi skaičius “trys”. Veikla, kurios ėmėtės kartu su dviem bendraminčiais, atneš sėkmę. Troškimas išsipildys, nors ne visai taip, kaip iš pradžių norėjote. Per daug išlaidaujate pramogoms ir mėgstamam užsiėmimui.

51. Pabudimas, perkūnas

permainų knyga - heksagrama 51 (pabudimas)

permainų knyga – heksagrama 51 (pabudimas)

Sėkmė visiškai netoli, tačiau kažkas visomis išgalėmis stengiasi, kad Jums nepasisektų. Nenuliūskite. Tai, ko Jūs siekiate, manydamas, kad Jums būtina, iš tikrųjų pasirodys visai kas kita, negu tikėjotės, todėl drąsiai ir ramia sąžine galite tą perleisti priešininkui. Netrukus Jums atsitiks kai ko netikėto ir nemalonaus, tačiau šis įvykis nepakenks. Laikotarpis palankus ilsėtis. Nesinervinkite, kad aplinkybės klostosi kaip tik taip, o ne kitaip. Šiek tiek vėliau likimas ir Jums nusišypsos.

52. Koncentracija

permainų knyga - heksagrama 52 (koncentracija)

permainų knyga – heksagrama 52 (koncentracija)

Jūsų reikalų pagerėjimas šiuo metu kelia abejonių. Matyt šiek tiek reikėtų palaukti ir tik tada imtis darbo. Planuotos kelionės geriau atsisakyti. Susitaikykite su aplinkybėmis ir gerai apsvarstykite savo padėtį, o tik po to ko imkitės. Aukščiau galvą. Sunkumus ir priešininkų pinkles Jūs įveiksite ir labai greitai. Be Jūsų ryžtingų pastangų apie norų išsipildymą negali būti nė kalbos.

53. Vystymasis

permainų knyga - heksagrama 53 (vystymasis)

permainų knyga – heksagrama 53 (vystymasis)

Jeigu Jūs žengsite į priekį, kruopščiai apgalvodamas kiekvieną žingsnį, tai sėkmė Jus lydės ir toliau. Laimė bus Jūsų bendrakeleivė, bet nepasiduokite įkalbinėjimams ir nesistenkite aplenkti įvykių. Vėžlys pirmas pasiekti finišą turi ne mažiau šansų negu kiškis. Jūs tiktai pradedate ilgą kelią. Troškimas galų gale išsipildys. Finansiniai reikalai iš esmės pagerės.

54. Nuotaka

permainų knyga - heksagrama 54 (nuotaka)

permainų knyga – heksagrama 54 (nuotaka)

Visada ir visur būkite atsargus, šis patarimas ypač aktualus meilės reikaluose. Į visa aplinkui žiūrėkite ramiai ir šaltakraujiškai, antraip galite patekti į itin nemalonią padėtį kurioje atsidrti nesitikėjote. Noro išsipildymo teks lukterėti, tačiau tam yra svarbių priežasčių kurias suprasitė gerokai vėliau. Tai metas, kuomet geriau laukti ir mąstyti, tai metas, kai pajamos viršija išlaidas. Artimiausios savaitės labai parankus laikas kitam, geresniam laikotarpiui.

55. Perteklius

permainų knyga - heksagrama 55 (perteklius)

permainų knyga – heksagrama 55 (perteklius)

Ši heksagrama simbolizuoja pjūtį, gausaus derliaus nuėmimą rudenį ir reiškia, jog laiminga Jūsų žvaigždė spindi virš Jūsų darbų. Jie dirbami ramiai ir vienodai, o vėliau galbūt seksis dar geriau. Nepamirškite, kad Jums labai svarbu būti gerai informuotam ir kad dalį uždirbtų lėšų reikia atidėti. Šis metas ypač palankus darbams žemės ūkyje, menui ir šou bizniui. Tačiau nors Jums dabar ir labai sekasi, garantijos, kad Jūsų troškimai išsipildys, nėra.

56. Klajonės

permainų knyga - heksagrama 56 (klajonės)

permainų knyga – heksagrama 56 (klajonės)

Visos prielaidos sėkmingam darbui yra. Pasiseks ir išvyka į užsienį mokslo reikalais, jeigu tokia numatyta. Jūs didelis garbėtroška. Žiūrėkite, nesugadinkite santykių su draugais ir kolegomis darbe. Troškimas išsipildys, jeigu Jūsų pretenzijos nėra labai didelės ir lūkesčiai pernelyg nerealūs. Jūs labai išgyvenate dėl kažkokio nemalonaus įvykio. Tai neprotinga, užmirškite ir daugiau nebeprisiminkite.

57. Prasiskverbimas

permainų knyga - heksagrama 57 (prasiskverbimas)

permainų knyga – heksagrama 57 (prasiskverbimas)

Jūsų padėtis miglota, todėl šiuo metu ne taip paprasta susigaudyti ir viską įvertinti. Jūs linkęs įvykius matyti juodomis spalvomis. Pasirinkite kelią, kurį Jums pasiūlys žmogus iš Jūsų aplinkos ir pamatysite, kad tai pati geriausia išeitis. Po penkių mėnesių Jūsų likimas pakryps į gerąją pusę. Kažkas kliudo išsipildyti Jūsų norams. Kliūtis pašalinti padės moteris. Šiuo metu jokiu būdu nesileiskite prikalbamas veiksmams, kuriuos laikote netinkamais ir klaidingais.

58. Džiaugsmas

permainų knyga - heksagrama 58 (džiaugsmas)

permainų knyga – heksagrama 58 (džiaugsmas)

Laimė jau pakeliui pas Jus, ji išsklaidys dabartinę prislėgtą Jūsų nuotaiką. Ši heksagrama turi ryšį su viskuo, kas susiję su kalbos organais. Nepraleiskite pro ausis gero bičiulio patarimo ir venkite kvailų atsiliepimų apie aplinkinius žmones, tai neduoda jokios naudos. Labai palankus metas viskam, kas susiję su dainavimu ir prekyba. Nesivarginkite norėdamas ką pakeisti –šiuo metu tai ne Jūsų jėgoms. Laikykitės ramiai: laimė, sėkmė jau pakeliui, tačiau prireiks šiek tiek kantrybės ir susitvardymo.

59. Pasveikimas

permainų knyga - heksagrama 59 (pasveikimas)

permainų knyga – heksagrama 59 (pasveikimas)

Po ilgo nepasisekimų periodo aušta sėkmės rytas. Jis atneš viską, ko siekiate. Galbūt Jūs turėsite ilgą kelionę. Neeikvokite daug pinigų. Jūsų moksliniai, gamybiniai ir meilės reikalai eis kaip iš pypkės. Artimiausiu metu Jums išpuls netikėtas šansas užimti lyderio poziciją. Jūsų troškimas jau pildosi ir išsipildys iki galo, jeigu kaip anksčiau atkakliai ir tikslingai to sieksite.

60. Suvaržymas

permainų knyga - heksagrama 60 (suvaržymas)

permainų knyga – heksagrama 60 (suvaržymas)

Jūsų valanda išmušė. Aktyviai imkitės veiklos, tiktai, žinoma, nepamirškite, kad atsarga gėdos nedaro, antraip visos pastangos gali nueiti niekais. Nesigriebkite neapsvarstęs pasiūlymo, kurį Jums ką tiktai padarė ar netrukus padarys. Visiškai galimas daiktas, kad jis Jums kur kas mažiau naudingas, negu iš pirmo žvilgsnio atrodo. Tai, beje, taip pat tinka Jūsų naujiems meilės ir draugystės ryšiams. Protingi ir realūs troškimai išsipildys. Kelionėms, tolimoms išvykoms laikas netinkamas. Prisiminkite patarlę: nekask kitam duobės – pats įkrisi.

61. Paslapties žinojimas

permainų knyga - heksagrama 61 (paslapties žinojimas)

permainų knyga – heksagrama 61 (paslapties žinojimas)

Dirbti ne vienam, o bendradarbiauti su kitais Jums dabar naudingiausia. Stenkitės nepervertinti savo protinių sugebėjimų, kad netaptumėte nesusivaldančiu pasipūtėliu. Dėl to gali iškilti grėsmė Jūsų planams. Stenkitės būti kuklesnis ir santūresnis. Jūsų norai išsipildys tik tada, jeigu jie protingi ir garbingi. Vadovybė artimiausiu metu atkreips dėmesį į Jūsų sugebėjimus, įvertins juos, o tai, savaime suprantama, padės Jūsų sėkmei.

62. Pirmavimas

permainų knyga - heksagrama 62 (pirmavimas)

permainų knyga – heksagrama 62 (pirmavimas)

Galimas daiktas, kad Jūs nusivilsite žmogumi, kurį mylite, tačiau nežiūrėkite į tai tragiškai. Geriausią šansą, kuris labiau už kitus galėjo padėti išsipildyti Jūsų norams, jau praleidote. Tačiau greitai atsiras naujas. Dabartiniu metu galima gerai uždirbti, tačiau ilgoms kelionėms jis nėra tinkamas. Šiuo metu Jūs labai daug dėmesio skiriate smulkmenoms ir tuo žeminate save.

63. Užbaigtumas

permainų knyga - heksagrama 63 (užbaigtumas)

permainų knyga – heksagrama 63 (užbaigtumas)

Jeigu Jūs su kuo nors susipyksite, skubiai kreipkitės į trečią asmenį ir prašykite būti tarpininku. Nepasiduokite norui pakartoti jau sykį pasiektą laimėjimą. Jeigu gerai apmąstysite šį patarimą ir paklausysite jo, kaip atpildas bus tai, kad išsipildys visi Jūsų troškimai. Šiuo metu nepulkite visomis jėgomis į naują veiklą, sėkmės ji neatneš. Sumanytas konkretus troškimas išsipildys kiek vėliau.

64. Neužbaigtumas

permainų knyga - heksagrama 64 (neužbaigtumas)

permainų knyga – heksagrama 64 (neužbaigtumas)

Visų Jūsų reikalų sėkmė jau prieslenksty. Tačiau veikti dar per anksti. Jeigu žengsite į priekį pakankamai apdairiai, aplinkybės diena po dienos gerės. Troškimas išsipildys artimiausiu metu, artėja Jūsų gyvenimo laimingasis periodas, laukti liko visiškai mažai.

būrimas - trys monetos (permainų knyga)
permainų knyga - heksagramos